پردیس شهیدرجایی سمنان

دوره توانمندسازی فرهنگی ویژه دانشجو معلمان

دوره توانمندسازی فرهنگی با عنوان آشنایی با بیانیه گام دوم انقلاب

آشنایی با بیانیه گام دوم انقلاب
به منظور استفاده و بهره مندی دانشجو معلمان عضو تشکل های دانشجویی در سامانه هدف بارگزاری شده است.

شایسته است، دانشجو معلمان ضمن مراجعه به آدرس Hadaf.cfu.ac.ir نسبت به دریافت فایل ها اقدام نمایند.

-نام کاربری: شماره دانشجویی و رمز عبور: کدملی شرکت کنندگان است.

- به 22 نفر از برگزیدگان جوایز و تقدیرنامه اهداء خواهد شد.

-سایر دانشجویان علاقمند نیز مجاز به شرکت در دوره می باشند .

-زمان برگزاری آزمون: روز دوشنبه مورخ 22/2/1399 از ساعت 9 الی 15

-محل برگزاری آزمون: سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه:elearning.cfu.ac.ir 

 


نظرات کاربران