پردیس شهیدرجایی سمنان

نخستین نمایشگاه ملی جهش تولید دانشجویی

نخستین نمایشگاه ملی جهش تولید دانشجویی (ویژه تولیدات و محصولات دانشجویی)
محورهای نمایشگاه:
طراحی و گرافیک، نقاشی و ...
محصولات پارچه ای و چرمی
سفالگری، اریگامی، نمدبافی، حصیر بافی
زیورآلات و وسایل سنگی، فلزی و چوبی
سایر زمینه های نوین

ارسال آثار تا 18 خرداد ماه 99
 


نظرات کاربران