پردیس شهیدرجایی سمنان

برگزاری همایش استانی تحلیل محتوای کتاب های درسی ایران

همایش استانی تحلیل محتوای کتابهای درسی ابتدایی در استان سمنان در تاریخ 10/03/1399 از ساعت 9 تا 13 در محل پردیس الزهرا (س) به صورت نیمه حضوری و مجازی با حضور دکتر کریم مدیر محترم استان، دکتر جهان عضو هیات علمی و دبیرعلمی ، خانم دکتر پاک نظر دبیر اجرایی ، اعضای کمیته علمی و اجرایی همایش  و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان از طریق نرم افزار adobe connect برگزار شد.

در این همایش از تعداد 65 مقاله ارسال شده،  38 مقاله شامل 21 پوستر و 17 مقاله  به صورت شفاهی پذیرفته شد. با توجه به شرایط موجود و برگزاری مجازی همایش تعداد 11 مقاله به عنوان منتخب ارائه شد.


نظرات کاربران