پردیس شهیدرجایی سمنان

برگزاری چهل و سومین کرسی ترویجی عرضه و نقد ایدۀ علمی

چهل و سومین کرسی ترویجی عرضه و نقد ایدۀ علمی با عنوان " موسیقی در دورۀ ایلخانی و تاثیر آن بر فرهنگ ایرانی" در دانشگاه فرهنگیان استان سمنان و با حضور اساتید، کارکنان و دانشجویان برگزار شد.  این کرسی به میزبانی پردیس الزهراء در این روز چهارشنبه مورخۀ 31/02/1399 ، به صورت غیر­حضوری و با استفاده از نرم افزار ادوب کانکت برگزار شد.  ارائه دهندۀ کرسی جناب دکتر رحیم کاویانی استادیار دانشگاه فرهنگیان و عضو هیات علمی این دانشگاه بودند. داوری ونقد کرسی توسط جناب دکتر علیرضا کریمی دانشیار دانشگاه تبریز انجام شد.  ارائه دهندۀ کرسی به بررسی موسیقی و جایگاه آن در تاریخ ایران و ویژه در دورۀ ایلخانی پرداختند.

 علاقه­مندان می توانند با استفاده از لینک    http://vc69.semnan.ac.ir/p72egplfyus4/    از اطلاعات و محتوی کرسی استفاده نمایند.                                  


نظرات کاربران