پردیس شهیدرجایی سمنان

بسیج دانشجویی

 • مصاحبه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان سمنان با خبرگزاری آنا

لزوم ارتباط مستمر حوزه و دانشگاه برای تولید علم در کشور/ پژوهش‎های علمی در کنار معارف دینی جامعه را به سعادت می رساند
  مصاحبه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان سمنان با خبرگزاری آنا

  لزوم ارتباط مستمر حوزه و دانشگاه برای تولید علم در کشور/ پژوهش‎های علمی در کنار معارف دینی جامعه را به سعادت می رساند

  کارگاه آموزشی ازدواج(یک عاشقانه آرام)

  کارگاه آموزشی ازدواج(یک عاشقانه آرام)

  بازدید سردار شاهچراغی از نمایشگاه عکس و پوستر بسیج

  بازدید سردار شاهچراغی از نمایشگاه عکس و پوستر بسیج

  فعالیت در نشریه دانشجویی رهروان بصیرت

  فعالیت در نشریه دانشجویی رهروان بصیرت

  اردوی جهادی دانشجویان پردیس شهید رجایی سمنان به مدت 2 روز در روستای ایج از توابع شهرستان سرخه برگزار گردید

  اردوی جهادی دانشجویان پردیس شهید رجایی سمنان به مدت 2 روز در روستای ایج از توابع شهرستان سرخه برگزار گردید

  مصاحبه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان سمنان با خبرگزاری آنا

  لزوم ارتباط مستمر حوزه و دانشگاه برای تولید علم در کشور/ پژوهش‎های علمی در کنار معارف دینی جامعه ...

  کارگاه آموزشی ازدواج(یک عاشقانه آرام)

  بازدید سردار شاهچراغی از نمایشگاه عکس و پوستر بسیج

  فعالیت در نشریه دانشجویی رهروان بصیرت

  اردوی جهادی دانشجویان پردیس شهید رجایی سمنان به مدت 2 روز در روستای ایج از توابع شهرستان سرخه برگزار گردید