پردیس شهیدرجایی سمنان

هلال احمر

 • حلال احمر
 • همایش مدیریت بحران با رویکرد آمادگی در برابر حوادث و سوانح

  همایش مدیریت بحران با رویکرد آمادگی در برابر حوادث و سوانح

  ولادت امام حلم و شکیبایی باب الحوائج امام موسی کاظم (ع) بر شما مبارک

  ولادت امام حلم و شکیبایی باب الحوائج امام موسی کاظم (ع) بر شما مبارک

  شهادت سه ساله امام حسین (ع)حضرت رقیه (س) تسلیت باد.

  شهادت سه ساله امام حسین (ع)حضرت رقیه (س) تسلیت باد.

  همایش مدیریت بحران با رویکرد آمادگی در برابر حوادث و سوانح

  ولادت امام حلم و شکیبایی باب الحوائج امام موسی کاظم (ع) بر شما مبارک

  شهادت سه ساله امام حسین (ع)حضرت رقیه (س) تسلیت باد.